Arduino – 3-Assige versnellingsmeter ADXL345 (GY-291)

Hardware

ADXL345 module met achterkant

BESTEL NU!

ADXL345 is een klein, laag vermogen, 3-assige versnellingsmeter met een hoge resolutie (13-bit) meting tot ± 16 g. Digitale uitgang van gegevens is opgemaakt als 16-bit. Uit te lezen via SPI of I2C.
Voor het meten van: statische (tilt) en dynamische (bewegingen/schokken) versnelling en detectie van: tap, dubbel tap, vrije val en inactief, het wordt in veel apparaten toegepast, waaronder in mobiele telefoons en tablets (voor schermrotatie e.d.)

tilting xy en zwaartekracht

Pinout

ADXL345 module 
Pin:Functie:
1SCL (serial clock)
2SDA (serial data)
3SD0 (serial data output)
4INT1
5INT2
6CS (Chip Select)
7VCC 3.3v+
8GND

Board schema

Aansluiten op de Arduino

Sluit de Accelerometer module aan volgens onderstaand overzicht:

arduino adxl345 schema

Arduino pin:ADXL345 pin:
A4SDA (serial data)
A5SCL (serial clock)
3.3v+VCC 3.3v+
GNDGND

Script

Sluit de Accelerometer module aan zoals hierboven aangegeven.

Het resultaat

arduino adxl345 output