Arduino Library – Si4703 FM Tuner

library icon

Installatie van Arduino IDE libraries: Arduino info

Hardware:


Informatie:

Initialiseer met:

Kanaal zoeken met:

Kanaal instellen:

radio.setChannel(channel);

Volume instellen:

radio.setVolume(volume);

RDS uitlezen:


Download Si4703 FM tuner bibliotheek @ learn.sparkfun.com

Top