Arduino – Temperatuur sensor QT18B20

Hardware

7qtek logo

Temperatuur sensor module QT18B20 bovenkant    Temperatuur sensor module QT18B20 zijkant

BESTEL NU!

De 7Q-Tek QT18B20 is een nauwkeurige digitale temperatuur sensor en is volgens mij een kopie van de Dallas DS18B20, en functioneert net zo, het is een one-wire device en werkt op 3.3v, je kan meerdere sensoren aansluiten via dezelfde pinnen en deze uitlezen.

Afwijking: ±0,5°C bij −50°C en +85°C

Specificaties:

– Resolution adjustment range :9-12
– With mounting holes for easy installation, Aperture: 2.5
– Temperature measuring range: -55 ~ +125 ℃
– Temperature measurement accuracy: 0.5 ℃
– Working voltage: DC 5V
– Size: 28mm x 12mm x 10mm

Pinout

7Q-Tek 18B20 pinout TO-92 
Pin:Functie:
1GND
2Digitale uitgang
3Vdd (+3.3v)

Wat heb je nodig?

1) Weerstand van 4,7 kΩ
2) Arduino OneWire bibliotheek

Aansluiten op de Arduino

Sluit de DS18B20 aan volgens onderstaand schema (raadpleeg altijd de datasheet voor de juiste pinout):

7Q-Tek 18S20 arduino schema

7Q-Tek 18B20 pin:Arduino pin:
1 (GND)GND
2 (Digitale uitgang)D2
3 (Vdd (+3.3v)+3.3v

Voor de module:

7Q-Tek 18B20 module pin:Arduino pin:
1 (-)GND
2 (+)+3.3v
3 (S) (Data)D2

Script ZONDER Dallas Temperature Control Library (alleen OneWire)

Onderstaand script leest de DS18B20 sensor uit met alleen de OneWire bibliotheek, en geeft het aantal graden weer via de seriële console (bron)

De console output:

Arduino DS18B20 OneWire console output

Script MET Dallas Temperature Control Library en OneWire

Wat heb je nodig?

1) Arduino Dallas TLC bibliotheek

Onderstaand script leest de DS18B20 sensor uit met de Dalla TLC en OneWire bibliotheek, en geeft het aantal graden (gedetaileerder) weer via de seriële console (bron)

De console output:

Arduino DS18B20 Dallas TLC+OneWire console output

Met het “DS18x20_Temperature” voorbeeld uit de bibliotheek kun je ook de serienummers laten weergeven in de console:

Arduino DS18B20 Dallas TLC voorbeeld console output

Meerdere sensoren aansluiten

Normale Voeding

Als je de normale voeding gebruikt, dan is de onderstaande schakeling wat je nodig hebt om meerdere sensoren aan te sluiten.

ds18b20-normale-voeding

Parasiet Voeding

In deze methode sluiten we in principe pin 1 en 3 van de sensor kort en trekt de sensor stroom via de data pin.

ds18b20-parasiet-voeding

(bron v/d plaatjes)