ESP8266 WiFi – LCD 1602 / 2004 via I2C (ArduinoIDE)

Espressif logo

arduino logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een LCD 1602 display te gebruiken via de GPIO pinnen.

Hardware

YM2004A LCD Display 2x20 - 4x20

BESTEL NU! (16X2)
BESTEL NU! (20X4)

Wat heb je nodig?

1) Firmware flashen met ArduinoIDE
2) Arduino LiquidCrystal I2C biblotheek

Een voorbeeld code voor een LCD 1602 via I2C:

Ps. de format van LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) is I2C adres, kolommen, regels

Code flashen:
Voordat je het display kan aansluiten, verbind GPIO 0 op GND en flash de code in de ESP8266 module.

Display aansluiten:
Eenmaal de code geflashed, Sluit het LCD display aan op GPIO 0 en GPIO 2 volgens onderstaand schema:

ESP8266 ESP-01 GPIO LCD 1602 schema

Het resultaat:

ESP8266 ESP-01 GPIO LCD 1602 praktijk

Top