ESP8266 WiFi – LCD 1602 / 2004 via I2C (NodeMCU)

Espressif logo

nodeMCU logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een LCD 1602 display te gebruiken via de GPIO pinnen met de firmware NodeMCU

Hardware

YM2004A LCD Display 2x20 - 4x20

BESTEL NU!

Wat heb je nodig?

1) ESPlorer IDE

Sluit het LCD display aan op GPIO 0 en GPIO 2 volgens onderstaand schema:

ESP8266 ESP-01 GPIO LCD 1602 schema

Upload deze “library” code als lcd1602.lua

Tip: Download de code sla het op als bestand, en gebruik de “Upload…” knop in ESPlorer.

De code om scrollende tekst weer te geven, upload dit bestand als start_lcd1602.lua

Start de code met het commando:  dofile("start_lcd1602.lua")

esp8266 NodeMCU display 1602 i2c

Ps. Gebeurt er niets op het display?, draai de SCL en SDA kabeltjes om, of verander 3,4 in 4,3 in de code.

Bron:
dvv @ github.com

Top