ESP8266 WiFi – Temperatuur, Luchtdruk BMP 085/180 (ArduinoIDE)

Espressif logo

arduino logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een BMP085/180 temperatuur en luchtdruk sensor te gebruiken via de GPIO pinnen met de ArduinoIDE.

Hardware

bmp180_gy-68_bovenkant bmp180_gy-68_onderkant

BESTEL NU!

BMP180 Barometrische druksensor GY-68. Het meten van de absolute druk van de omgeving met een digitale barometer als deze heeft een aantal interessante toepassingen. Door het omzetten van de gemeten druk in de hoogte, heb je een betrouwbare sensor voor het bepalen van de hoogte van uw robot, vliegtuig of projectiel!

De BMP180 komt volledig gekalibreerd en klaar voor gebruik. Het werkt via I2C er zijn optionele I2C pull ups die kunnen worden geactiveerd met behulp van de jumper op het bord. Met I2C worden druk en temperatuur in 16bit waarden gebruikt.

Pinout

bmp180_gy-68_onderkant 
Pin:Functie:
01+5V
02GND
03SCL
Serial Clock (line)
04SCA
Serial Clock (data)

Wat heb je nodig?

1) Firmware flashen met ArduinoIDE
2) BMP085/810 arduino bibliotheek (gebruik de Sparkfun bibliotheek)

Standaard worden de SDA en SCL connecties gebruikt op de arduino bij deze module bibliotheek:

Deze regels staan hard ingesteld in het bestand [ArduinoIDE]\[portable]\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\Wire\Wire.cpp

Maar de op de ESP-01 is het GPIO 0 en GPIO 2, na deze regel “include <wire>“, kun je deze waarden opnieuw een waarde geven, voor de ESP-01 is dat:

Een voorbeeld code voor een BMP180 module via I2C:

Code flashen:
Voordat je de module kan aansluiten, verbind GPIO 0 op GND en flash de code in de ESP8266 module.

Module aansluiten:
Eenmaal de code geflashed, Sluit de module aan volgens onderstaand schema:

esp8266 ESP-01 GPIO BMP180 schema

Het resultaat via de seriële monitor:

Top