Module – Ethernet LAN Netwerk ENC28J60

Hardware: Ethernet ENC28J60 module


   BESTELLEN

Met deze module kan je eenvoudig een Raspberry Pi Zero, Arduino UNO/MEGA/NANO verbinden met het internet als server of client.

Ps. er zijn verschillende versies in omloop, de verise met 12 pins:
Q3 = 3.3V
ST = SI
LNT = INT

Arduino

Aansluiten op een Arduino

ENC28J60 module:Arduino pin:
SO (MISO)12
SI of ST (MOSI)11
SCK13
CS (Chip Select)8, 10, 53 (configureerbaar en/of afhankelijk van library)
VCC3.3v
GNDGND

Ps. Afhankelijk van welke bibliotheek je gebruikt zul je CS (Chip Select) moeten aan passen in de code of hardwarematig.

Voorbeeld schema’s:


Hardware: Arduino NANO Shield – Ethernet ENC28J60


   BESTELLEN

Met deze shield kan je eenvoudig een Arduino NANO verbinden met het internet als server of client

Pinout van module:
SS(CS) pin: D10
MOSI(SI of ST) pin: D11
MISO(SO) pin: D12
SCK pin: D13


Voorbeeld met UIPEthernet bibliotheek

CS bij bibliotheek UIPEthernet = Pin 10

Wat heb je nodig?
– UIPEthernet bibliotheek


Voorbeeld met ETHERCARD bibliotheek

Ps,. Zelf het IP (en/of MAC) adres aanpassen.

CS bij bibliotheek Ethercard = Pin 8 standaard, maar is configureerbaar (onder voorbeeld met pin 10)

Wat heb je nodig?
– Ethercard bibliotheek

Top