Raspberry Pi – Display OLED via I2C (SH1106)

Hardware

Display OLED 128x64 I2C bovenkant

   BESTEL NU!

Deze pagina beschrijft het aansluiten van een OLED 128×64 I2C display op een Raspberry Pi.

Pinout

Display OLED 128x64 I2C bovenkant 
Pin:Functie:
1GND
2VCC (+3.3 - 5v)
3SCL
4SCA

Wat heb je nodig?

1) DEV tools met het volgende commando:

sudo apt-get install -y i2c-tools python-smbus python-pip python-dev python-imaging

2) Python OLED library (schrotratte)

Installeren van de bibliotheek kan met de volgende commando’s:

Aansluiten op de Raspberry Pi

Sluit de OLED display aan volgens onderstaand schema:

Pin OLED I2C Display:Pin Raspberry:
GNDGND
VCC+5v
SDAGPIO 2 (SDA)
SCLGPIO 3 (SCL)

Controleer aansluiting (I2C)

Om te controleren of het display juist is aangesloten kan je het volgende commandi uitvoeren:

i2cdetect -y 1

Je kan bevestigen dat het display adres 0x3C heeft.

Script

Hieronder een python script dat “Hallo Wereld” zal weergeven, pas het adres aan indien nodig.

Top