Raspberry Pi – LCD display 1602 / 2004 via GPIO

 Hardware

YM2004A LCD Display 2x20 - 4x20

BESTEL NU!

Dit zijn veelal YM2004A LCD displays, ze gebruiken en zijn gestandaardiseerd op de Hitachi HD44780 driver. Het display heeft 16 pinnen en word parallel aangestuurd, normaliter zijn er veel aansluitingen voor nodig om het display te gebruiken, het display kan in 4-bit mode gezet worden, en data kan in 2 porties verzonden worden, dit scheelt een 4-tal kabels.

Pinout

LCD Module pinout  
Pin (van links naar rechts met het display naar boven gericht!)Afkorting:Omschrijving:
1VSSGround for logic
2VDD+5v power supply for logic
3V0Power supply for LCD drive (potmeter)
4RSRegister selection
5R/WGround (to enable write to display)
6EEnable signal for LCM
7-14DB0 t/m DB7Data Bus lines
15A+5v for Backlight
16KGround for Backlight

LCD display HD44780 pinout

Aansluiten LCD 1602 op de Raspberry Pi

Sluit het display aan zoals aangegeven op onderstaand schema:

Raspberry-Pi-HD44780-LCD-Circuit

Pin (van links naar rechts met het display naar boven gericht!)Afkorting:Omschrijving:Raspberry functie:Raspberry pin:
1VSSGround for logicGNDP1-06
2VDD+5v power supply for logic+5vP1-02
3V0Power supply for LCD drive (potmeter)Regelbare potmeter!P1-06
4RSRegister selectionGPIO7P1-26
5R/WGround (to enable write to display)GNDP1-06
6EEnable signal for LCMGPIO8P1-24
11DB4Data Bus lineGPIO25P1-22
12DB5Data Bus lineGPIO24P1-18
13DB6Data Bus lineGPIO23P1-16
14DB7Data Bus lineGPIO18P1-12
15A+5v for Backlight+5v via 560 OhmP1-02
16KGround for BacklightGNDP1-06

Ter info:
– De RW pin zorgt ervoor dat je kan schrijven of lezen van het display, aangezien de Raspberry Pi GPIO pinnen maar 3.3v aankunnen en je alleen data stuurt naar het display is het van (groot) beland dat je deze pin op GND aansluit (alleen schrijven naar display), zodat je de Raspberry Pi niet kan beschadigen!

– Het contrast moet afgeregeld worden met een potmeter potmeter aansluiten op GND en +5V, middelste pin op pin 3 van het display.

– Niet alle displays ondersteunen direct 5v op de achtergrondverlichting, daarom is een weerstand altijd aan te raden.

Script icm RPi.GPIO bibliotheek

Het display is aan te sturen met Python en maakt gebruik van de RPi.GPIO bibliotheek, deze wordt standaard met Raspbian geïnstalleerd.

Ps. je kan de GPIO pinnen nog veranderen in de instellingen van de code, indien jet het display anders wilt aansluiten.

Start het script met:  python lcd1602.py

Aansluiten LCD 2004 op de Raspberry Pi

Sluit het display aan zoals aangegeven op onderstaand schema:

Raspberry-Pi-HD44780-LCD-2004-Circuit

Ter info:
– De RW pin zorgt ervoor dat je kan schrijven of lezen van het display, aangezien de Raspberry Pi GPIO pinnen maar 3.3v aankunnen en je alleen data stuurt naar het display is het van (groot) beland dat je deze pin op GND aansluit (alleen schrijven naar display), zodat je de Raspberry Pi niet kan beschadigen!

– Het contrast moet afgeregeld worden met een potmeter potmeter aansluiten op GND en +5V, middelste pin op pin 3 van het display.

– Niet alle displays ondersteunen direct 5v op de achtergrondverlichting, daarom is een weerstand altijd aan te raden.

Script icm RPi.GPIO bibliotheek

Het display is aan te sturen met Python en maakt gebruik van de RPi.GPIO bibliotheek, deze wordt standaard met Raspbian geïnstalleerd.

Ps. je kan de GPIO pinnen nog veranderen in de instellingen van de code, indien jet het display anders wilt aansluiten.

Start het script met:  python lcd2004.py

Resultaat:

LCD display HD44780 resultaat

Python Library gebruiken

Wat heb je nodig?

1) Python Hitachi HD44780 bibliotheek

Sluit het display aan zoals aangegeven op onderstaand schema:

Raspberry-Pi-HD44780-LCD-2004-Circuit-python-library

Voorbeeld script icm met de Python HD44780 bibliotheek

Bronnen:
www.raspberrypi-spy.co.uk #1
www.raspberrypi-spy.co.uk #2