3D Rendering – Kerkythea (software)

Kerkythea logo

Website

Informatie (ENG)
Kerkythea is a freeware software that can produce high quality renders without spending a cent on software licensing. Kerkythea is using physically accurate materials and lights, aiming for the best quality rendering in the most efficient timeframe, with target to simplify the task of quality rendering by providing the necessary tools to automate scene setup, such as staging using the GL real-time viewer, material editor, general/render settings, editors, etc., under a common interface.

Wat is Renderen?
Renderen is het genereren van een digitale afbeelding uit een driedimensionaal model met behulp van de computer. Het model is een beschrijving van objecten en de eigenschappen daarvan in een strikt gedefinieerde taal of datastructuur. Het bevat informatie over de geometrie, de belichting, de schaduw en de eigenschappen van de objecten.

Het is één van de belangrijke onderdelen van 3D-computergraphics en in de praktijk altijd verbonden met de andere. In de graphics pipeline is het de laatste grote stap; het zorgt ervoor dat de modellen en de animatie getoond worden. Door de toenemende complexiteit van computergraphics sinds de jaren 70 is renderen steeds meer een eigen gebied geworden.

Renderen vindt plaats in onder andere computerspellen, simulatoren, special effects in films en bij de visualisatie van ontworpen objecten. Elk van deze toepassingen vergt een bepaald gebruik van de beschikbare technieken en de eigenschappen daarvan (zoals snelheid en accuraatheid van belichting). Zo wordt in de audiovisuele – of animatie software de term renderen ook wel gebruikt voor het pre-renderen van effecten en frames. Tijdens het monteren en modelleren van objecten wordt eens in de zoveel tijd door de gebruiker een proces handmatig ingestart, dit vaak naar eigen inzicht. Het voordeel is dat alle frames in de montage en de vaak vele effecten per frames opnieuw worden gegeneerd en toegepast. De voorvertoning kan daarna vloeiender worden afgespeeld doordat de computertoepassing niet bij elke frame het effect opnieuw toe hoeft te passen, omdat dit al gedaan is bij het renderen.

Er is een verscheidenheid aan rendersoftware (in het Engels een renderer genoemd) beschikbaar: sommige zijn geïntegreerd in grotere modelleringsprogramma’s terwijl andere als standalone-applicatie functioneren. Er zijn ook opensourceprojecten die rendersoftware ontwikkelen. Een renderer is een zorgvuldig ontwikkeld programma waarin verscheidene disciplines zijn samengebracht, zoals optica, visuele perceptie, wiskunde en softwareontwikkeling.

In sommige gevallen mag het renderen enige tijd duren, zoals bij pre-renderen, terwijl in andere gevallen de afbeelding(en) in real time geproduceerd moeten worden. Bij pre-renderen wordt de afbeelding van tevoren gerenderd; dit is rekenintensief en wordt vaak gebruikt bij het maken van films terwijl realtime renderen gedaan wordt in 3D-computerspellen die gebruikmaken van videokaarten om de berekeningen via 3D-hardware te versnellen.

Bron: Wikipedia

kerkythea screen 01 kerkythea screen 02

 

Download Kerkythea @ kerkythea.net