Webserver

Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de client stuurt. in het dagelijks spraakgebruik ook wel de hele computer die de betreffende software uitvoert als webserver aangeduid.

Het Engelse begrip server betekent zoveel als “dienstverlener”. De dienst, het leveren van documenten, wordt doorgaans verleend aan webbrowsers. De verzoeken aan een webserver moeten niet noodzakelijkerwijs via een fysiek netwerk gesteld worden, een dergelijke communicatie kan ook binnen één en dezelfde computer plaatsvinden.

De documenten die door een webserver geleverd worden, kunnen uit verschillende bronnen komen: het kunnen bestanden op een opslagmedium zijn, maar het kan ook uitvoer van andere computerprogramma’s zijn die bijvoorbeeld databases raadplegen om ter plekke een document voor de client samen te stellen. De webserver kan daarbij met andere computerprogramma’s communiceren via bijvoorbeeld CGI.

[periode 2012-2013] – Apache HTTP Server 2.4.x / PHP 5.4.x (VC9) / MySQL Database 5.5.x
[periode 2008-2011] – Apache HTTP Server 2.2.x / PHP 5.2.x (VC6) / MySQL Database 5.5.x

Diverse onderwerpen (webserver)

Webserver Software

Apache HTTP server (webserver setup)

PHP (webserver setup)

MySQL database (webserver setup)

Scripttalen (cgi-bin)