Programmeren

programmeren wolk

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer uitvoert. Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of programmeur. Programmeren wordt in het algemeen niet direct in machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal. De programmacode die wordt geschreven heet broncode en wordt door een assembler, compiler of interpreter omgezet in machinecode.

Linux voorbeelden

Grafieken

MySQL database

Autoit3 Script

Autoit3 libraries

C++ Script (Arduino)

Arduino libraries

Python Script

Python libraries

BASH script

PHP Script

Visual Basic Script

Java Script

CSS Script

Ruby Script

Perl Script

Lua Script