Python – Tijd en Datum

tijd en kalender

python logo

Er zijn een aantal manieren om datum en tijd weer te geven in python, zie het voorbeeldscript hieronder.

Meer opties met datum en tijd:

Aanroep: Betekenis:
%a Locale’s abbreviated weekday name.
%A Locale’s full weekday name.
%b Locale’s abbreviated month name.
%B Locale’s full month name.
%c Locale’s appropriate date and time representation.
%d Day of the month as a decimal number [01,31].
%H Hour (24-hour clock) as a decimal number [00,23].
%I Hour (12-hour clock) as a decimal number [01,12].
%j Day of the year as a decimal number [001,366].
%m Month as a decimal number [01,12].
%M Minute as a decimal number [00,59].
%p Locale’s equivalent of either AM or PM.
%S Second as a decimal number [00,61].
%U Week number of the year (Sunday as the first day of the week) as a decimal number [00,53]. All days in a new year preceding the first Sunday are considered to be in week 0.
%w Weekday as a decimal number [0(Sunday),6].
%W Week number of the year (Monday as the first day of the week) as a decimal number [00,53]. All days in a new year preceding the first Monday are considered to be in week 0.
%x Locale’s appropriate date representation.
%X Locale’s appropriate time representation.
%y Year without century as a decimal number [00,99].
%Y Year with century as a decimal number.
%Z Time zone name (no characters if no time zone exists).
%% A literal “%” character.

Datum in Nederlandse taal

Python geeft standaard Engelse benamingen weer voor weekdagen en maanden, om dit in het Nederlands weer te geven, kun je locale gebruiken, een voorbeeld:

Bron: www.saltycrane.com