ATtiny13 Basics – LED RG Knipperlicht

In dit voorbeeld maken we gebruik van een Rood/Groen LEDje op de ATtiny13, deze LED heeft 3 pinnetjes, in de meeste gevallen is de middelste de (-) kathode.

Sluit het volgende aan volgens onderstaand schema (in dit schema is ook de bedrading voor het programmeren via de ISP meegenomen):
Let op: Het weerstandje is belangrijk, deze beperkt de stroom door de LED, als je deze niet gebruikt gaat het LEDje (snel) stuk!

Arduino ATtiny RG LED arduino schema

De code om de LED te laten knipperen van ROOD naar GROEN:

Rood + Groen = Geel
Bij veel RG LEDs kun je beide kanten laten oplichten om zo de kleur geel te krijgen, echter is veelal de rode kleur ‘overheersend’ en blijft het LEDje rood branden ondanks dat beide kleuren actief zijn!
Je kan de rode kleur wat terugschroeven door middel van de PWM functie van de ATtiny, je moet eventueel wat met de waarde spelen, dit verschil per RG LED, hier is een voorbeeld code:

Nu moet je de PWM pin 1 (Chip pin 6) gebruiken voor de rode kleur, dit is het aansluitschema:

Arduino ATtiny RG LED PWM arduino schema