Python – Tips & Tricks

Tips and tricks cartoon

python logo

Hier vind je een aantal handige “Tips & Tricks” voor de python programmeertaal.


Importeren van een bibliotheek

Je kan eigenlijk op 2 manieren een bibliotheek laden, geheel of een stukje ervan, dat zie je in veel scripts, een voorbeeld voor de SLEEP functie:

Geheel:

Of een gedeelte:


Scherm leegmaken

Windows:

Linux:


Cursor op locatie zetten

Maak gebruik van de “ANSI escape sequence”, waar  ESC[y;xH  de cursor verplaatst naar rij y en kolom x, een voorbeeld:


Python LOOP en bij CTRL+C (keyboard interrupt) goed afsluiten.


Python FOR LOOP


Bestand import maken/gebruiken

Maak een bestand aan genaamd test.py met de inhoud:

Vanuit een ander python script is deze eenvoudig te importeren (zonder extensie)

Bibliotheken import maken/gebruiken

Je kan je eigen bibliotheek schrijven, deze zijn veelal te vinden in een map als:

python\lib\pythonlib\site-packages\[bibliotheeknaam]

Maak een bestand aan in een bibliotheekfolder genaamd:  __init__.py , deze wordt ingelezen zodra je de bibliotheek importeert/aanroept vanuit een python script.

In dat bestand kan je functies aanmaken met def naam():  ,bijvoorbeeld:

Bovenstaande inhoud heb ik als voorbeeld gebruikt in het bestand:

python\lib\site-packages\hallowereld\__init__.py

Om nu een functie uit bovenstaande bibliotheek uit te voeren, is dit het script:


IP adres weergeven

Gebruik deze functie om het IP adres weer te geven:


Gegevens downloaden van internet

Onderstaand stukje geeft een voorbeeld hoe je een internet pagina of bestand download:

Indien je een 403 error krijgt bij downloaden, dan zijn er headers nodig:


Werken met hele kleine getallen

Als je een getal deelt, bijvoorbeeld 1/50, geeft python 2 een 0 terug, om met kleine getallen te werken moet je boven aan het script deze regel zetten:

from __future__ import division

nu is het resultaat: 0.02


Decimaal naar HEX


Regels tellen in bestand

Kleine bestanden

Grote bestanden:

Als de lijn terminator “\n” is (zoals in windows of Mac):


Raspberry Pi serienummer weergeven (UID)


Variable mapping (like arduino)


Example script gpiozero with PWM ledstrip


Read file from boot partition

Read single line:


Run certain code every n seconds