ESP8266 WiFi – Temperatuur sensor DS18B20 uitlezen (ArduinoIDE)

Espressif logo

arduino logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een DS18B20 (Dallas 1-wire) temperatuur sensor te gebruiken via de GPIO pinnen met de firmware ArduinoIDE.

Hardware

DS18B20   ds18b20 waterproof

BESTEL NU!
BESTEL NU! (WATERDICHT)

De DS18B20 is nauwkeurige digitale temperatuur sensor, het is een Dallas one-wire device en werkt op 3.3v, je kan meerdere sensoren aansluiten via dezelfde pinnen en deze uitlezen.

Afwijking: ±0,5°C bij −50°C en +85°C

Specificaties:

– 1-Wire interface vereist slechts 1 pin voor communicatie
– 9/10/11/12 bits resolutie (in te stellen)
– 64-bit serial code opgeslagen in een geïntegreerde ROM
– Kan worden gevoed vanuit datalijn.
– Voeding bereik is 3,0 V tot 5,5 V
– Meet temperaturen van -55 ° C tot +125 ° C
– ± 0,5 ° C nauwkeurigheid van -10 ° C tot +85 ° C

Pinout

DS18B20 pinout TO-92
Pin:Functie
1GND
2Digitale uitgang
3Vdd (+3.3v)

Wat heb je nodig?

1) Firmware flashen met ArduinoIDE
2) Weerstand van 4,7 kΩ
3) Arduino OneWire bibliotheek

Script ZONDER Dallas Temperature Control Library (alleen OneWire)

Onderstaand script leest de DS18B20 sensor uit met alleen de OneWire bibliotheek, en geeft het aantal graden weer via de seriële console (bron)

Code flashen:
Voordat je de module kan aansluiten, verbind GPIO 0 op GND en flash de code in de ESP8266 module.

Sensor aansluiten:
Eenmaal de code geflashed, Sluit de sensor aan volgens onderstaand schema:

esp8266 ESP-01 GPIO DS18B20 schema

De console output:

Arduino DS18B20 OneWire console output

Script MET Dallas Temperature Control Library en OneWire

Wat heb je nodig?

1) Weerstand van 4,7 kΩ
2) Arduino OneWire bibliotheek
3) Arduino Dallas TLC bibliotheek

Onderstaand script leest de DS18B20 sensor uit met de Dallas TLC en OneWire bibliotheek, en geeft het aantal graden (gedetailleerder) weer via de seriële console (bron)

De console output:

Arduino DS18B20 Dallas TLC+OneWire console output