Arduino – Luidspreker

Er zijn verschillende manieren om een luidspreker aan te sturen via een Arduino. De arduino kan een signaal in Hz genereren, sluit het volgende aan via onderstaand schema:

– Speaker GND naar Arduino GND
– Speaker + naar Arduino Pin 9 (eventueel met weerstand ertussen)

arduino speaker schema

Gebruik van TONE:

De arduino heeft standaard een functie: tone()
Het gebruik is als volgt: tone( [PIN], [FREQUENTIE], [TIJD IN MS]

De code voor een 1200 MHz piep voor 1/2 seconde:

 Gebruik van PWM:

Een andere variant is via de PWM een toon te genereren met analogWrite:

Voorbeeld code voor een sirene: