ESP8266 WiFi – HTTP POST request maken (ArduinoIDE)

wireless connection icon

Op deze pagina staat een voorbeeld om met de ESP module in Arduino code (c++) een POST request te maken naar een website.

Output:

Bronnen: techtutorialsx.com