Raspberry Pi – LED aansturen via GPIO pin (Python)

raspberry pi logo

In dit voorbeeld gaan we een LED laten branden via de GPIO pinnen van de Raspberry Pi met een python script.

Wat heb je nodig?

1) Python RPi.GPIO bibliotheek (standaard geinstalleerd op de wheezy image)

Sluit een LED aan met een weerstand volgens onderstaand schema:

Raspberry Pi - GPIO led schema
1) GND > Weerstand> Kathode LED
2) PIN7 (GPIO4) > Anode LED

Voorbeeld LED aan zetten:

Knipperlicht:

Hieronder vind je een python script in om het LEDje als een knipperlicht te laten knipperen.

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld /usr/src/knipperlicht.py (evt onder root, en vergeet niet chmod te gebruiken om het bestand uit te kunnen voeren), voeg deze inhoud daar in toe:

Start het script met:  sudo python /usr/src/knipperlicht.py , druk op CTRL+C om het script te stoppen!

Het LEDje zal aan en uit gaan.

LED dimmen met PWM

Hieronder vind je een python script in om het LEDje te dimmen met behulp van PWM.

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld /usr/src/dimled.py (evt onder root, en vergeet niet chmod te gebruiken om het bestand uit te kunnen voeren), voeg deze inhoud daar in toe:

Start het script met:  sudo python /usr/src/dimled.py , druk op CTRL+C om het script te stoppen!

Het LEDje zal van fel naar dimmen gaan en weer terug.