Arduino – LDR uitlezen

In dit voorbeeld gaan we een LDR uitlezen, dit is een lichtgevoelige weerstand.

Hardware:

ldr sensor

   BESTEL NU!

De LDR
De weerstand van de LDR is afhankelijk van de hoeveelheid licht. De afkorting LDR betekend lightdepent resistance. In het donker is de weerstand erg groot. Dan kan het wel tot 10 000 000 ohm. Als er fel licht op de LDR valt, is de weerstand kleiner. (100 ohm, afhankelijk van het type LDR)
Een LDR kan je gebruiken als sensor in een lichtsterktemeter. Hoe meer licht er op de LDR valt:
– des te kleiner de weerstand van de LDR
– en des te groter is de stroomsterkte van de LDR.

Om de LDR uit te lezen heb je een vaste weerstand nodig (bijvoorbeeld 220 ohm of 1K ohm), de weerstand functioneert dan als een spanningsdeler, zo kun je de spanning aflezen via de analoge uitgang (waarde 5v = 1024, waarde 0v = 0)

Sluit de LDR aan volgens onderstaand schema:

Arduino basics LDR

Gebruik daarbij deze code om de ‘spannings’ waarde vanaf de analoge uitgang te meten via de seriële monitor:

Let op: De waarde is afhankelijk van de gebruikte weerstand, bij 220 ohm, is de waarde bij veel licht >200 en weinig licht <70.

Het resultaat:

Arduino basics LDR resultaat

LDR + LED
Nu gaan we schakelen via een LEDje, raadpleeg de waarden die weergegeven worden en zo kun je de ‘triggerwaarde’ instellen voor licht/donker.

We sluiten het LEDje erbij aan volgens het volgende schema op de digitale aansluiting van de arduino:

Arduino basics LDR+LED

 

Hierbij het voorbeeldscript om het LEDje te laten branden als het licht onder een drempelwaarde valt:

Nu nog even de LED status etc. toevoegen via de seriële monitor, dat maakt deze code:

Het resulaat:

Arduino basics LDR+LED resultaat