Raspberry Pi – Interrupts gebruiken met GPIO pinnen (Python)

raspberry pi logo

In dit voorbeeld maken we gebruikt van interrupts op de GPIO pinnen van de Raspberry Pi, zodra een pin HOOG of LAAG gemaakt wordt kun je een functie aanroepen.

Wat heb je nodig?

1) Python RPi.GPIO bibliotheek

Sluit een drukknop aan met weerstanden volgens onderstaand schema, gebruik als GPIO pin: 22

(Ps. de weerstanden heb je nodig voor een pull-down op de ingang, anders is de ingang “floating”.)

Raspberry Pi - GPIO knop schema

Voorbeeld schakelaar uitlezen

Hieronder vind je een python script welke een functie uitvoert zodra je de drukknop indrukt, de status wordt geprint naar de console.

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld /usr/src/knopint.py (evt onder root, en vergeet niet chmod te gebruiken om het bestand uit te kunnen voeren), voeg deze inhoud daar in toe:

Run het script met:  sudo python /usr/src/knopint.py , druk een paar keer op de schakelaar, dit is de output:

Raspberry Pi - GPIO interrupt output

Druk op CTRL+C om het script te stoppen!

Voorbeeld RESET knop

Hieronder vind je een python script welke de Raspberry Pi reset met sudo shutdown -r now  zodra je de drukknop indrukt

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld /usr/src/reset.py (evt onder root, en vergeet niet chmod te gebruiken om het bestand uit te kunnen voeren), voeg deze inhoud daar in toe:

Run het script met:  sudo python /usr/src/reset.py , druk op de schakelaar, dit is de output:

Raspberry Pi - GPIO interrupt reboot output