Grafieken – amCharts (software)

amcharts logoWebsite

amCharts, is een Java bibliotheek voor het maken van “charts”, oftewel diverse soorten grafieken, meestal zijn de gegevens ingebakken in het script, maar je kan ze ook laden vanuit bijvoorbeeld een CSV bestand, er zijn diverse doorten grafiekenin de bibloitheek beschikbaar, staaf- en cirkeldiagrammen, tijdlijnen, noem maar op.

amcharts