Arduino – Autoreset omzeilen

De Arduino heeft als eigenschap (ofwel nadeel) dat deze zichzelf elke keer reset bij het maken van een seriële verbinding via de USB, erg lastig als je via andere programma’s via de seriële poort commando’s moet verzenden naar de Arduino, dan zou je met wachttijden moeten werken e.d., het openhouden van seriele poorten is ook er lastig en verbruikt tevens resources op de HOST!

Arduino UNO, NANO:
1) Dit is te omzeilen door een condensator of elko van ca. 10 uF (of kleiner) tussen de Reset en GND te plaatsen.

arduino autoreset tegengaan - elco

2) Dit is te omzeilen door een weerstand van 120 Ohm (of 220 Ohm) tussen de Reset en 5V te plaatsen.

arduino autoreset tegengaan - weerstand

Nadeel:
Echter kun je met deze setting weer geen programma uploaden, ook hiervoor is een truukje….voordat je het programma verstuurd:
1) houd de reset knop ingedrukt,
2) verzend de code via het Arduino programma,
3) let nu goed op het RX ledje, zodra deze 1x oplicht, laat je de reset los!,
4) het programma wordt nu ge-uploaded en je kan de weerstand laten zitten!