Arduino – Bootloader op ATmega chip zetten (USBTinyISP)

Dit voorbeeld laat zien hoe je met een USBTinyISP eenvoudig een bootloader kan zetten op een ATmega chip van een arduino.


Hardware

Drivers


Aansluiten op de Arduino

Let op: bovenstaande foto is een voorbeeld, controleer altijd de pinout!


Bootloader erop zetten

In ArduinoIDE selecteer als programmer “USBtinyISP“, en selecteer: “Bootloader branden

ArduinoIDE output:

En klaar!