Arduino – Capacitive Touch Sensor module (TTP223B)

Hardware

 

BESTEL NU!

Pinout

Module pin:Function:
01VCC +2.5-5v
02GND
03HIGH/LOW

Informatie?

Het uitlezen van de Capacitive Touch Sensor module (TTP223B) is vrij eenvoudig, deze geeft een high/low op de uitgang van de module, deze is uit te lezen via een arduino pin.

Voorbeeld toepassingen (let opL je kan het gedrag van de module bepalen d.m.v. doorverbindingen te solderen op de achterkant)

Aansluiten op de Arduino

Sluit de module aan volgens onderstaand overzicht:

Arduino pin:Module pin:
+5vPin 01 (VCC +2.5-5v)
GNDPin 02 (GND)
2Pin 03 (HIGH/LOW)

Script

Dit script laat LED 13 branden, drukken = aan, daarna drukken = uit, etc.

Een ander voorbeeld:


Bronnen:
henrysbench.capnfatz.com