Arduino – Grondvochtigheid sensor (3-aderig)

Hardware

3-aderige vochtsensoren:

Van links naar rechts: wRobot, Onbekend, Funduino

   BESTELLEN

Met deze module kun je de grondvochtigheid meten, er loopt een spanning van de ene zijde van de sensor naar de andere, hier wordt de ohmse weerstand gemeten en kan er een waarde gegeven worden aan de vochtigheid, waarbij meer vocht een lagere waarde geeft.

Er zijn verschillende soorten sensoren in omloop, afhankelijk van de fabrikant, zie boven, al deze sensoren zijn analoog (er zit geen DA converter bij) en dus niet meteen geschikt voor een Raspberry Pi.

Pinout module:

Grondvochtigheid sensor 3-aderig Funduino
Pin (vanaf bovenkant):Functie:
SAnaloge uitgang
GNDGND
VCC+5v

LET OP: Er zijn ook andere versie in omloop, controleer altijd de pinout of raadpleeg de handleiding!

Wat heb je nodig?

De sensor werkt met analoge data, er is daarvoor geen bibliotheek nodig.

Aansluiten op de Arduino

Sluit de module aan zoals aangegeven op onderstaand schema:

Sensor module pin:Arduino pin:
A0A0
GNDGND
VCC+5v

Script

Resultaat:

Grondvochtigheid sensor module (3-aderig) arduino console

Meetwaarden

De sensor kan alleen een analoge waarde van 0 tot 1023 weergeven, om de vochtigheid te bepalen zou je tests moeten uitvoeren met het materiaal of grond die je meet, desnoods meten met een geijkte vochtigheidsmeter en kijken welke waarde daar bij hoort.

Mijn waarde meting:
Sensor: Funduino
– Droog (lucht) = 0
– Glas met (kraan)water = 700

Meetwaarden omzetten in een vochtigheids-percentage

Je kan bijvoorbeeld de volgende code gebruiken om een percentage (vochtigheid) te hangen aan de waarde:

Let op: Mapping is in principe een lineaire functie op een getallenreeks, en vermoedelijk verhoud de weerstand zich niet exact met de bijbehorende vochtigheid, nader onderzoek is nodig.

Resultaat:

Grondvochtigheid sensor module percentage arduino console

Tegengaan van snelle corrosie door stroom

Afhankelijk van wat voor een materiaal er gebruikt wordt op de sensor, kan het voorkomen dat deze (sneller) corrodeert:

Grondvochtigheid sensor corrosie 01 Grondvochtigheid sensor corrosie 02

Wanneer er gelijkstroom door 2 elektroden van de sensor gevoerd wordt, treed er sneller corrosie op op de sensor, dit komt door elektrolyse, na een mum van tijd zijn de elektroden vergaan, om dit tegen te gaan is het raadzaam alleen de sensor te activeren wanneer er daadwerkelijk gemeten wordt, op deze manier kan de elektrode wel aanzienlijk langer meegaan!

Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met:
– Een transistor.
– Een (Solid State) relais.

De code is dan als volgt:

Ps. In principe zou je de polariteit per uitlezing moeten omdraaien om het corroderen van de polen te wisselen, anders zal telkens 1 pool belast worden en vergaan, je kan het beter verdelen over 2 polen, wellicht mogelijk met een schakeling.

Voorbeeld op homautomation.org

Grondvochtigheid sensor module voorbeeld homautomation.org