Arduino IDE board – ESP32 WiFi & Bluetooth chip

Espressif logo

arduino board icon

Website

NIEUWE METHODE via boards manager

Sind een tijd kan de ESP32 board eenvoudig worden toegevoegd via board manager:

Ga naar Bestand > Voorkeuren en voeg met een, (komma) toe de volgende link:

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Daarna kan via de Board manager de ESP32 toevoeging geïnstalleerd worden:

Nieuwe boards tbv ESP32 worden dan toegevoegd:


OUDE METHODE

Wat heb je nodig?

1) ESP32 Toolchain

Informatie (ENG)

Not everything is working yet, you can not get it through package manager, but you can give it a go and help us find bugs in the things that are implemented :)

The framework can also be downloaded as component in an IDF project and be used like that.

Things that work:

  • pinMode
  • digitalRead/digitalWrite
  • attachInterrupt/detachInterrupt
  • analogRead/touchRead/touchAttachInterrupt
  • ledcWrite/sdWrite/dacWrite
  • Serial (global Serial is attached to pins 1 and 3 by default, there are another 2 serials that you can attach to any pin)
  • SPI (global SPI is attached to VSPI pins by default and HSPI can be attached to any pins)
  • Wire (global Wire is attached to pins 21 and 22 by default and there is another I2C bus that you can attach to any pins)
  • WiFi (about 99% the same as ESP8266)

WiFiClient, WiFiServer and WiFiUdp are not quite ready yet because there are still some small hiccups in LwIP to be overcome. You can try WiFiClient but you need to disconnect the client yourself to be sure that connection is closed.

Hoe te gebruiken/installeren?

Er is tot heden van schrijven (2017-01-04) not geen “board manager” link in de ArduinoIDE, men moet het (nog) handmatig installeren:

1) Maak een folder aan in de “Arduino\hardware” folder genaamd “espressif“.
2) Maak een folder aan in “Arduino\hardware\espressif” folder genaamd “esp32“.
3) Pak het archief uit naar deze folder (zodat het bestand “boards.txt” in de root van de folder staat).

Esp32 Toolchain:
De ESP32 toolchain link staat in het bestand “Arduino\hardware\espressif\esp32\package\package_esp32_index.template.json“.

Pak het archief (xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-59.zip) uit in “espressif\esp32\tools” (inclusief de map “xtensa-esp32-elf”).

Of gebruik python (mijn installatie van Python was E:\Python2.7):

Zodra je dan de Arduino IDE (opnieuw) opstart staan de ESP32 boards ertussen:

De eerste stapjes om te testen

Hier in deze video wordt de ESP32 toolchain getest of alles wel werkt, men neemt hier het “blink” voorbeeld en verwijderdt alles behalve de commentaar sectie en men klikt op “compileren”.
Eigenlijk bouw je “niets” maar kan je zo wel kijken of de toolchain werkt! In de video gaat alles goed, maar als ik het probeer dan krijg ik deze foutmelding:

We missen dus een setup() en loop() sectie, vreemd…wellicht is de code onderhand bijgewerkt! en zijn deze nu wel vereist, dus mijn arduino code is nu als volgt:

Na het compileren krijg ik deze foutmelding:

De Arduino IDE kan python niet uitvoeren, omdat deze niet in de PATH variablen is meegenomen, zo voeg je de padnaam toe:

ENG: My Computer > Properties > Advanced System Settings > Environment Variables
NL (Win8): Deze PC > Eigenschappen (rechter muisknop) > Geavanceerde systeeminstellingen > TAB geavanceerd > KNOP Omgevingsvariabelen

in de PATH vartiabele kan je dan je python pad toevoegen, bijvoorbeeld:

C:\Python27\Lib;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib\lib-tk;

Screen:

Maar een makkelijke manier die ik gevonden heb is om de variabele zelf even aan te passen in de volgende bestanden:

1) Compiler config

Arduino\hardware\espressif\esp32\tools\sdk\include\config\sdkconfig.h

Daar staat:

#define CONFIG_PYTHON "python"

Vervangen in bijvoorbeeld:

#define CONFIG_PYTHON "E:\python27\python.exe"

2) Boards.txt

Arduino\hardware\espressif\esp32\boards.txt

Deze regels:

vervangen in bijvoorbeeld:

En probeer opnieuw de toolchain te testen, en het werkt!:


Download ESP32 board @ Github.com