Arduino IDE board – Teensyduino addon AT90USB162

Teensyduino++ 2.0 board

Programmeer direct naar een Teensy of Printrboard met Atmel AT90USB1286 chip zonder tussenkomt van de “Teensyloader”.

Nieuwe boards opties:

Arduino IDE screen

Overschrijf oude bestanden en/of voeg deze regels toe aan BOARDS.TXT in [arduino folder]\hardware\teensy.


Meer informatie @ printrbottalk.com