Arduino Shield – 2.4″ TFT LCD Touch

Er zijn verschillende 2.4″ shields TFT LCD Shields in omloop van MCUfriend.com met diverse aansturende chips, na onderzoek en speurwerk, kom ik tot het volgende:

Deze zien er zo uit:

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - bovenkant

BESTEL NU!

Arduino Library / Driver lijst:

Chip ID:LCD driver:Bibliotheek
0x7575HX8347GADAfruit "TFTLCD"
Samuraijap "TFTLCD-Library"
Joao Lopes SPFD5408
0x8357HX8357DADAfruit "TFTLCD"
Samuraijap "TFTLCD-Library"
Joao Lopes SPFD5408
0x9325ILI9325ADAfruit "TFTLCD"
Samuraijap "TFTLCD-Library"
Joao Lopes SPFD5408
0x9328ILI9328ADAfruit "TFTLCD"
Samuraijap "TFTLCD-Library"
Joao Lopes SPFD5408
0x9341ILI9341ADAfruit "TFTLCD"
Samuraijap "TFTLCD-Library"
Joao Lopes SPFD5408
0x0154S6D0154Samuraijap "TFTLCD-Library"
0x9327ILI9327Samuraijap "TFTLCD-Library"
0x7781ST7781Smoke and Wires "SWTFT-Library"
0x7783ST7783Smoke and Wires "SWTFT-Library"
TFTLCD-ST7783 bibliotheek
0x4535LGDP4535Onbekend

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – ILI9328 driver (0x9328)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9328 driver (0x9328) - bovenkantMCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9328 driver (0x9328) - binnenkant  MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9328 driver (0x9328) - onderkant
Bron: forum.arduino.cc

Arduino Library / Driver: ADAfruit “TFTLCD” library


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – UNKNOWN driver (0x7777)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST77xx driver (0x7777) - bovenkantMCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST77xx driver (0x7777) - binnenkant  MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST77xx driver (0x7777) - onderkant
Bron: forum.arduino.cc

Arduino Library / Driver: UNKNOWN


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – ST7781 driver (0x7783)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST7781 driver (0x7783) - bovenkantMCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST7781 driver (0x7783) - binnenkant  MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST7781 driver (0x7783) - onderkant

Bron: YouTube

Arduino Library / Driver: Smoke and wires “SWTFT” library


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – S6D0154 driver (0x0154)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - S6D0154 driver (0x0154) bovenkantMCUFriend 2.4 inch LCD Shield - S6D0154 driver (0x0154) - binnenkant  MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - S6D0154 driver (0x0154) - onderkant

Arduino Library / Driver: Samuraijap “TFTLCD-Library”


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – ILI9341 driver (0x9341)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9341 driver (0x9341) 01 - bovenkantMCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9341 driver (0x9341) 01 - onderkant

Arduino Library / Driver: Joao Lopes SPFD5408 bibliotheek”


 

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – ILI9327 driver (0x9327)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ILI9327 driver (0x9327) - onderkant

Bron: Arduino forum RU

Arduino Library / Driver: Samuraijap “TFTLCD-Library”


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – ST7783 LCD driver (0x07783)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - ST7783 driver (0x7783) - onderkant

Arduino Library / Driver: “TFTLCD-ST7783”


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – UNKNOWN driver (0x0000)

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - xxxxxx driver (0x0000) - binnenkant  MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - xxxxxx driver (0x0000) - bovenkant


MCUFriend 2.4 inch LCD Shield – LGDP4535 LCD driver (0x4535)

Informatie (ENG):
Bron Arduino forum

I was unable to find a programming datasheet for the lgdp4535 but I did turn-up some code for a different micropocessor platform that made this possible.
So this is a hack of the “Adafruit_TFTLCD” library where the ILI9341 initialisation valuse are replace with the values for the lgdp4535 and the library is initalised forced to use the ILI9341.

To do this modify “Adafruit_TFTLCD.cpp” and replace the array “ILI932x_regValues” with the following:

Then in your setup code use:  tft.begin(0x9341);


Touchscreen

Deze displays zijn voorzien van een touchscreen, met bijvoorbeeld de “Adafruit Touchscreen bibliotheek” zijn deze uit te lezen:

TFT LCD touchscreen


 

Adafruit GFX script functies:

Scherm vullen met een kleur:  tft.fillScreen([KLEUR IN HEX]);

Cursor coördinaten instellen:  tft.setCursor([X], [Y]);

Tekstkleur instellen:  tft.setTextColor([KLEUR IN HEX]);

Tekstgrootte instellen:  tft.setTextSize([1 t/m 5]);

Tekst printen op scherm:  tft.println("[TEKST]");

Lijn tekenen:  tft.drawLine([VAN X],  [VAN Y], [NAAR X], [NAAR Y], [KLEUR IN HEX]);

Vierkant tekenen:  tft.drawRect([X], [Y], [Lengte], [Breedte], [KLEUR IN HEX]);

Vierkant tekenen (gevuld):  tft.fillRect([X], [Y], [Lengte], [Breedte], [KLEUR IN HEX]);

Cirkel tekenen: tft.drawCircle([X], [Y], [RADIUS], KLEUR IN HEX);

Cirkel tekenen (gevuld):  tft.fillCircle([X], [Y], [RADIUS], KLEUR IN HEX);

Driehoek tekenen:  tft.drawTriangle([X TOP], [Y TOP], [X LINKS ONDER], [Y LINKS ONDER], [X RECHTS ONDER], [Y RECHTS ONDER], [KLEUR IN HEX]);

Driehoek tekenen (gevuld): =  tft.fillTriangle([X TOP], [Y TOP], [X LINKS ONDER], [Y LINKS ONDER], [X RECHTS ONDER], [Y RECHTS ONDER], [KLEUR IN HEX]);

etc…

Voorbeeld Scripts

Voorbeeld script “Hallo Wereld”

Het resultaat:

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - hallo wereld

Voorbeeld script “figuren”

Het resultaat:

MCUFriend 2.4 inch LCD Shield - figuren