Arduino Shield – Ethernet W5100 – Data via webbrowser

Dit voorbeeld laat zien hoe je gegevens (voorbeeld analoge pins) van de arduino kan tonen via een webbrowser, en zo de gegevens op afstand kan zien, het shield functioneert dan als een webserver.

Hardware: Arduino + Ethernet shield (W5100)

Arduino UNO met Ethernet shield
Wat heb je nodig?
Standaard wordt de ethernet bibliotheek al meegeleverd met de Arduino IDE

Script
Ik heb hieronder het standaard script uit de voorbeelden een beetje aangepast, vereenvoudigd en de commentaar regels vertaald.

Wat doet het script?
Het script geeft de waarden van de 6 analoge ingangen weer in een browser, het venster wordt elke 5 seconden ververst!
De HTML pagina wordt in-code gemaakt en opgebouwd, er bestaat geen HTML bestand.

Resultaat browser:

Arduino Ehternetshield W5100 webserver browser output

Resultaat Seriele monitor:

Ps. Bovenstaande client is de browser Chrome, je ziet dat deze browser ook altijd een aanvraag doet om het favicon.ico bestand op te halen.