Arduino – Visueel programmeren met Ardublock

Ardublock banner

Website / Website sparkfun

Ardublock is een grafische omgeving om het programmeren met de Arduino zo makkelijk te maken als “drag ‘n drop”.

Hoe te installeren in Arduino IDE?
Pak het 7z archief uit en plaats het JAR bestand in de folder (maak de folders als deze nog niet bestaan):
[ARDUINO IDE FOLDER]\tools\ArduBlockTool\tool\ardublock-?????-?????.jar
(let op: de folderstructuur is in Linux hoofdlettergevoelig)

Screenshot van Ardublocks met het programma “blink”

Ardublock in Arduino IDE

Download @ Sourceforge.net