Diskimage – FreeDOS (software)

freedos logo original

Website

FreeDOS (voorheen Free-DOS en PD-DOS) is een vrij besturingssysteem, dat is bedoeld compatibel te zijn met MS-DOS, een oud besturingssysteem van Microsoft. FreeDOS is opgezet om het oude besturingssysteem DOS levend te houden. FreeDOS streeft honderd procent compatibiliteit met het oorspronkelijke DOS na.

FreeDOS wordt tegenwoordig voor diverse doeleinden gebruikt, zoals het leveren van een computer zonder Windows, het flashen van een BIOS, nieuw leven inblazen in oude computers en zelfs industriële toepassingen. Samen met de DOS-emulator Dosemu wordt het gebruikt bij het emuleren van een DOS-omgeving om bijvoorbeeld verouderde software te draaien op een modern besturingssysteem.

Functies en toepassingen
Een grafische interface wordt standaard niet meegeleverd. Wel kan met een opensourceproject als OpenGEM of zelfs met Windows 1.0 of Windows 2.0 aan de slag gegaan worden. Ook is het eenvoudig als multiboot te installeren naast Windows (tot en met XP). FreeDOS is net als MS-DOS niet geschikt voor modern computergebruik omdat geluidskaarten en internet vaak slechts beperkt ondersteund worden. FreeDOS werkt op veel hardware is daarom geschikt om oude DOS-programma’s zoals spelletjes te gebruiken, in plaats van een (vaak langzamere) emulator.

FreeDOS zou ideaal zijn voor het draaien van verouderde zakelijke applicaties en het spelen van oude games. Er bestaat hier een gesloten alternatief voor. Wie nog MS-DOS-installatieschijven bezit, kan het besturingssysteem via het gratis Virtual PC 2004-programma van Microsoft virtueel draaien bovenop Windows. Door de modulaire en lichte opbouw van FreeDOS is het volgens de makers ook heel interessant voor ingebedde toepassingen, zoals kasregisters.

Versies
In 1994 kondigde Microsoft aan te stoppen met MS-DOS. Dat was voor de maker van FreeDOS de reden een begin te maken met dit zelfgeschreven besturingssysteem. De eerste versie, “PD-DOS” genaamd, was klaar op 28 juni 1994, en werd een maand later “Free-DOS” genoemd. Later verdween het streepje, en werd het “FreeDOS”.

Het FreeDOS-project startte dus kort nadat Microsof MS-DOS afschreef ten voordele van Windows. Het ontwikkelen van een openbronalternatief dat probleemloos MS-DOS-toepassingen draait, bleek echter geen sinecure. Uiteindelijk is pas nu een min of meer afgewerkte versie van FreeDOS te downloaden op FreeDOS.org

Bron: Wiki

FreeDOS-1.0-LiveCD-Boot

FreeDos screenfreedos stick

FreeDOS prebuilt bootable USB flash drive image

Website

Informatie (ENG):

Here you can download a prebuilt bootable FreeDOS image file for use on an USB flash drive.

The image file is available in different sizes. Each has an FAT 16 filesystem which can be mounted and written to by nearly any operating system. This way you can put additional files onto the stick after you have written the image. The 256MB and 2048MB images differ only in free space. They both have the same FreeDOS 1.1 installation on it. That is the reason for both image files being only 7 MB in size – they will grow when uncompressed.

The 30M image has been created upon user request: It contains the base installation of FreeDOS only and was used to update the firmware of a bunch of servers via PXE network boot.


FreeDOS 1.1 CD image – Base (fd11src.iso)

 • FreeDOS 1.1 Base CD
 • Contains packages from BASE, and several useful utilities
 • Includes source code for everything
 • Install only, does not include LiveCD
 • 40 MB

FreeDOS 1.0 CD image – Base (fdbasecd.iso)

 • FreeDOS 1.0 Base CD
 • Contains packages from BASE, and several useful utilities
 • Install only, does not include LiveCD
 • 8 MB

FreeDOS 1.0 CD image – Source (fdbasews.iso)

 • FreeDOS 1.0 Base+Source CD
 • Contains packages from BASE, and source code for everything
 • Install only, does not include LiveCD
 • 49 MB

FreeDOS 1.0 Floppy image (fdboot.img)

 • FreeDOS bootable floppy image
 • Great for booting FreeDOS on old PCs with only a floppy drive
 • 1.44 MB

FreeDOS 1.1 USB image 30MB (img)

 • small USB flash drives and PXE network boot, Only the FreeDOS base package is included.

FreeDOS 1.1 USB image 256MB (img)

 • USB flash drives between 256 MB and 2 GB in size

FreeDOS 1.1 USB image 2048MB (img)

 • USB flash drives larger than 2 GB in size