ENC28J60 – Ethernet Module MQTT voorbeeld

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via MQTT data te verzenden met een Arduino, ENC28J60 Ethernet module en BME280 sensor.

In onderstaande code wel het MQTT adres nog aanpassen:

Resultaat in Node-red: