ESP32 – BOOT informatie

ESP32 Bootlog informatie

Voorbeeld:  ets Jul 5 2015,rst cause:1, boot mode:(11)

ESP32 boot log rst cause:

  • 1 : power on
  • 2 : external reset
  • 4 : hardware watchdog reset

Bron: esp32.com

Pinnen en bootmodes

GPIO0GPIO2GPIO5Bootmode:Omschrijving:
0100xaHSPI_FLASH_BOOT
0110xbHSPI_FLASH_BOOT
0000x2DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_FEO_V2)
0010x3DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_FEO_V2)
1100x3aSPI_FAST_FLASH_BOOT
1110x3bSPI_FAST_FLASH_BOOT
1000x32SPI_FAST_FLASH_BOOT
1010x33SPI_FAST_FLASH_BOOT