ESP8266 WiFi – Connectie met een router maken (ArduinoIDE)

wireless connection icon

Op deze pagina staat een voorbeeld om met een ESP module en Arduino code (c++) verbinding te maken met een router en het internet.

Output: