ESP8266 WiFi – Datum en tijd ophalen van internet (ArduinoIDE)

wireless connection icon

Op deze pagina staat een voorbeeld om met een ESP module en Arduino code (c++) de datum en tijd op te halen van een NTP server, handig als je “timestamps” nodig hebt voor het uitlezen van sensoren.

Wat heb je nodig?
NTPClient bibliotheek


Script voor tijd

Dit script geeft de tijd weer in HH:MM:SS

Output:


Script voor tijd en datum

Dit script geeft de tijd weer in YYYY-MM-DD – HH:MM:SS

LET OP: Voor de datum heb je wel de patched versie van de bibliotheek nodig!

Output: