ESP8266 WiFi – HTTP GET request maken (ArduinoIDE)

wireless connection icon

Op deze pagina staat een voorbeeld om met de ESP module in Arduino code (c++) een GET request te maken naar een website.

Output:

Bronnen: techtutorialsx.com


Een ander voorbeeld te gebruiken voor een GET commando met een PHP script, voorbeeld:

http://192.168.0.2/meting.php?temp=21

Output Arduino:

Output CSV bestand:


Bronnen: techtutorialsx.com