ESP8266 WiFi – LED Knipperlicht (NodeMCU)

Espressif logo

nodeMCU logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een LED te schakelen via een GPIO pin.

Wat heb je nodig?

1) ESPlorer IDE

Sluit het ledje aan op GPIO 2 volgens onderstaand schema:

Let op: Het weerstandje is belangrijk, deze beperkt de stroom door de LED, als je deze niet gebruikt gaat het LEDje (snel) stuk!

ESP8266 ESP-01 GPIO2 LED schema

Open ESPlorer, maak connectie en gebruik de volgende code om de LED te laten knipperen (commentaar in het Engels):

Sla het bestand op door op de “save” knop te drukken, het bestand wordt lokaal opgeslagen en meteen geüpload naar de module:

ESP8266 ESPlorer screen LED knipperlicht

Ps. Sla het bestand op als init.lua, zodat het gestart wordt bij het opstarten van de module!

Hoe zit dat?
1) Eerst worden de configuratie variabelen ingeleezen, zoals PIN, WAARDE en DURATIE.
2) Vervolgens worde de functie “toggleLED” aangemaakt.
3) Na de functie wordt de WAARDE pin ingesteld bij de eerste doorloping van het programma.
4) Er wordt een timer aangemaakt:
– 1e argument = timer id (0)
– 2e argument = duur in ms (hebben we bij de configuratie boven het script opgegeven)
– 3e argument = 1 (interval) (0=timeout)
– 4e argument = functie dor doorlopen wordt wanneer de timer actief wordt.
5) In de functie is een flip-flop gemaakt met de hoog en laag waarde van de pin, hierdoor knippert de LED

Bronnen:
dd-one-out.serek.eu