ESP8266 WiFi – Speaker melodie (NodeMCU)

Espressif logo

nodeMCU logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een melodie af te spelen via een GPIO pin.

Wat heb je nodig?

1) ESPlorer IDE

Sluit de buzzer/speaker aan op GPIO 2 volgens onderstaand schema:

ESP8266 ESP-01 GPIO BUZZER schema

Ps. een weerstandje tussen GPIO2 en de buzzer/spaker is optioneel, deze beperkt de stroom.

Open ESPlorer, maak connectie en gebruik de volgende code om de de melodie (imperial mars (starwars)) af te spelen bij reboot:

Sla het bestand op door op de “save” knop te drukken, het bestand word lokaal opgeslagen en meteen geüpload naar de module.

Ps. Sla het bestand op als init.lua, zodat het gestart wordt bij het opstarten van de module!

Bronnen:
www.areresearch.net