ESP8266 WiFi – Temperatuur sensor DS18B20 uitlezen (NodeMCU)

Espressif logo

nodeMCU logo

Op deze pagina vind je een voorbeeld om via de ESP-01 module een DS18B20 (Dallas 1-wire) temperatuur sensor te gebruiken via de GPIO pinnen met de firmware NodeMCU.

Hardware

DS18B20Temperatuur sensor DS18B20 waterdicht

BESTEL NU!

De DS18B20 is nauwkeurige digitale temperatuur sensor, het is een Dallas one-wire device en werkt op 3.3v, je kan meerdere sensoren aansluiten via dezelfde pinnen en deze uitlezen.

Afwijking: ±0,5°C bij −50°C en +85°C

Specificaties:

– 1-Wire interface vereist slechts 1 pin voor communicatie
– 64-bit serial code opgeslagen in een geïntegreerde ROM
– Kan worden gevoed vanuit datalijn.
– Voeding bereik is 3,0 V tot 5,5 V
– Meet temperaturen van -55 ° C tot +125 ° C
– ± 0,5 ° C nauwkeurigheid van -10 ° C tot +85 ° C

Pinout

DS18B20 pinout TO-92
Pin:Functie
1GND
2Digitale uitgang
3Vdd (+3.3v)

Wat heb je nodig?

1) ESPlorer IDE

Sluit de DS18B20 temperatuur sensor aan op volgens onderstaand schema:

esp8266 ESP-01 GPIO DS18B20 schema


Upload deze “library” code als ds18b20.lua

Tip: Download de code sla het op als bestand, en gebruik de “Upload…” knop in ESPlorer.

Gebruik de volgende code om de temperatuur en weer te geven:
(de READ code wordt 2 maal aangeroepen omdat de eerste pull niet altijd meteen de juiste waarde weergeeft!)

Sla het bestand bijvoorbeeld op als read.lua, resultaat:

bron:
vaasahacklab @ github.com