ESP8266 WiFi – Webserver via een Arduino (AT)

wireless connection icon

Op deze pagina vind je een voorbeeld script om met een ESP-01 en AT commando’s een webserver te draaien via een arduino.

Wat heb je nodig?
1) ESP-01 module met AT firmware (getest met: ESP8266 AT Firmware v1.3.0.2 (ai-thinker, AT v0.40, SDK v1.3.0, baudrate 115200).bin)
2) Arduino UNO/MEGA/NANO

ESP module op 9600 baud!
In dit voorbeeld gebruiken we de SoftwareSerial, het nadeel is dat deze niet overweg kan met hoge baudrates (bijvoorbeeld 115200), dan treed er vervorming in de communicatie op, het is daarom raadzaam om de ESP module op 9600 baud te zetten met het commando:

AT commandoset <= AT v0.40

AT+CIOBAUD=9600

AT commandoset > AT v0.40

AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0 of  AT+UART=9600,8,1,0,0

Ps. gebruik geen AT+IPR


ESP op de Arduino UNO aansluiten

Sluit de ESP module als volgt aan op de arduino UNO:

ESP8266 - ESP-01 op Arduino

De code komt van deze website, en heb ik aangepast & getweaked, dit is het resultaat:

Ps. pas in de code je SSID en Wachtwoord aan van je WiFi netwerk!


ESP op de Arduino MEGA aansluiten

Sluit de ESP module als volgt aan op de arduino MEGA:

ESP8266 - ESP-01 op Arduino mega

Ps. pas in de code je SSID en Wachtwoord aan van je WiFi netwerk!


Upload de code naar de Arduino, dit is de output van de seriele monitor:

En dan is dit de website:

ESP Arduino website voorbeeld

Bronnen:
medium.com
www.esp8266.com