Grafieken – GNUPlot (software)


Website

Gnuplot is een veelzijdig CLI-programma waarmee twee- en driedimensionale grafieken kunnen gegenereerd worden op basis van data en wiskundige formules. Het programma wordt gebruikt voor educatie alsook om publicaties van professionele afbeeldingen te voorzien. Het programma bestaat sinds 1986. Alhoewel het programma gnuplot noemt, wordt de software niet verspreid onder de GNU General Public License (GPL) en is het ook niet geassocieerd met GNU. In plaats van de GPL gebruikt men een eigen (beperkende) opensourcelicentie (het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een aangepaste versie van de broncode van gnuplot te verspreiden)


Voorbeeld 1: Data uit bestand naar PNG met gnuplot scriptbestand.

Maak een bestand aan genaamd test.dat, met de volgende inhoud:

Maak een bestand aan genaamd test.plt, met de volgende inhoud:

Start het script met: wgnuplot.exe test.plt, er wordt nu een bestand genaamd ‘bestand.png‘ gegenereerd dat er zo uit ziet:


Voorbeeld 2: Data uit CSV bestand naar PNG met gnuplot scriptbestand.

Maak een bestand aan genaamd test.csv, met de volgende inhoud:

Maak een bestand aan genaamd test.plt, met de volgende inhoud:

Start het script met: wgnuplot.exe test.plt, er wordt nu een bestand genaamd ‘bestand.png‘ gegenereerd dat er zo uit ziet:


Voorbeelden van bestandsformaten voor gebruik in een script:


Informatiebronnen:

linux.byexamples.com
www.maths.manchester.ac.uk
www.gnuplotting.org


Download gnuplot @ sourceforge.net
Download gnuplot @ www.tatsuromatsuoka.com