Modbus – Hardware – RS485 USB Stick

Er zijn verschillende USB sticks in omloop, kwa prijsverschil en kwaliteit/componenten, hier is een overzicht.


USB naar RS485 adapter met FTDI232 / CH340 chip

BESTELLEN!

Dit is een goedkope USB adapter en heeft GEEN BIASING en TVS ingebouwd, er kunnen zich stroompieken op de bus bevinden.

Foto’s


USB naar RS485 adapter met CP2104 en SN75175 chip

BESTELLEN!

Dit is een duurdere USB adapter en heeft BIASING en TVS ingebouwd!

Schema

Board layout

Foto’s


USB RS485 UART Serial stick FTDI chip

Dit is een goedkope USB adapter en heeft GEEN BIASING en TVS ingebouwd, er kunnen zich stroompieken op de bus bevinden.

Schema


Andere uitvoeringen