Plugwise Smile P1 – Firmware uitpakken

plugwise stretch 2.0

Op deze pagina gaan we de stretch 2.0 firmware uitpakken in een bestandsstructuur welke dan bekeken kan worden, de methode staat hier beschreven.

Binwalk

We beginnen met binwalk het firmware bestand te analyseren:

binwalk plugwise_smile_firmware_2.1.6.img

Output:

Hier zie je dat het bestandsssysteem (Squashfs) begint bij 942272 bytes en 4449650 bytes groot is.

DD

Om de Squashfs partitie uit het firmware bestand te halen kun je DD gebruiken, met het volgende commando:

dd if=plugwise_smile_firmware_2.1.6.img bs=1 skip=942272 count=4449650 of=plugwise_smile_firmware_2.1.6.squashfs

Output:

Unsquash

Nu hebben we een .squashfs bestand, welke met unsquash uitgepakt kan worden met het volgende commando:

unsquashfs.exe plugwise_smile_firmware_2.1.6.squashfs

Output:

Er word automatisch een folder aangemaakt, genaamd: squashfs-root, met de volgende structuur: