Plugwise Stretch 2.0 – Schakelen met scripts (HTTP API)

Plugwise Stretch 2.0 API

Met een packet sniffer zoals bijvoorbeeld WireShark, kan je zien wat voor gegevens verstuurd worden naar de Stretch 2.0, zo kun je achterhalen hoe de circles geschakeld worden vanuit de Stretch 2.0

Firmware 2.0.x
Sinds de nieuwe firmware 2.0.x van plugwise is de API iets aangepast, met wat uitelkaar halen van de Plugwise desktop en gebruik van Wireshark heb ik het commando achterhaald:

Plugwise switch circle firmware 2.0.x wireshark

Dit keer is het ook een POST commando (tov 1.0.x), alleen nu moet je XML data meezenden:

API HTTP adres:  http://[stretchip]/core/appliances;id=[applianceid]/relay
API POST gegevens:  <relay><state>[on/off]</state></relay>

Firmware 1.0.x

Hierbij moet je een HTTP POST commando versturen.

API HTTP adres:  [stretchip]/minirest/appliances;id=[applianceid]/power_state=[on/off]

Plugwise Stretch 2.0 circles schakelen met PHP

Hier is een API voorbeeld om Circles te schakelen via de Stretch 2.0 met behulp van een PHP script.

Firmware 2.0.x

Commandline:

Je kan de ApplianceID en Switchstatus ook opgeven via de PHP commandline, verander dan deze regels in:

Zo kun je schakelen via een Linux systeem:  php /volume1/web/schakel.php 97b7844d4da34fe7b60eda3d4bc823da on

Firmware 1.0.x

Plugwise Stretch 2.0 circles schakelen met Python

Hier is een API voorbeeld om Circles te schakelen via de Stretch 2.0 met behulp van een Python script.

Firmware 2.0.x

Firmware 2.0.x + commandolijn parameters

Voorbeeld: sudo python schakelen.py 750a4e07ed8840528f8ceb5c313eff3d on

Plugwise Stretch 2.0 circles schakelen met Autoit3

Hier is een API voorbeeld om Circles te schakelen via de Stretch 2.0, bij een foutmelding (geen HTTP 200 OK) wordt er een response (foutmelding) weergegeven in een messagebox.

Firmware 2.0.x

Firmware 1.0.x