Printplaat ontwerp – Fritzing onderdelen

fritzing icon

fritzing partscollage

Hier vind je een aantal Fritzing onderdelen die (nog) niet in het standaard Fritzing pakket zitten.

Hoe te installeren?

1) Pak de bestanden in het archiefbestand (7z) uit naar een folder.
2) In fritzing > klik met de rechtermuisknop bij de “onderdelenlijst” en klik op “importeren”.

fritzing importeren


Fritzing - KEYPAD 4x4
Keypad 4×4

Download @ Github


Fritzing - SD Card Module
Fritzing – SD Card Module

Download @ Github


 

Fritzing - DS18B20
DS18B20 1-Wire Temperature Sensor

Download @ Github


 

Fritzing - DS18B20 probe cable
DS18B20 1-Wire Temperature Sensor Probe Cable

Download @ Github


 

FC-28 Soil Hygrometer Module
FC-28 Soil Hygrometer Module

Download @ code.google


FC-28 Soil Hygrometer Module probe
FC-28 Soil Hygrometer Module probe

Download @ code.google


Soil Moisture sensor 3-pin Sparkfun
Soil Moisture sensor 3-pin Sparkfun

NRF24L01 Breakout Board
NRF24L01 Breakout Board

Download @ code.google


ESP8266 ESP-12 fritzing
ESP8266-12 WiFi Module (alt)

Download @ github.com


 

Catalex MicroSD Module
Catalex MicroSD Module

Download @ code.google


 

ESP8266 ESP-01 WiFi module fritzing
ESP8266 ESP-01 WiFi module

Download @ github.com


 

Display module 8x7 segmenten fritzing

Display module 8×7 segmentenDownload @ johnny-five.io


Display DOT matrix 8x8 fritzing
Display DOT matrix 8×8

Download @ Github.com


TTP223B Capacitive Touch Sensor Module

Download @ omnigatherum.ca


 

APDS9960 module

Download @ Sparkfun @ Github


Arduino LCD keypad shield

Download @ RafaGS @ Github


Download @ WEMOS D1 mini @ GithubDownload @ WEMOS D1 mini shields @ Github


 

RS485 module shield

Download schema @ z-uno.z-wave.me

Grote bibliotheken:


Adafruit @Github
Sparkfun @ Github
RafaGS @ Github
omnigatherum.ca
AchimPieters @ Github
e-radionicacom @ Github