Programmeren – Python (Windows/Linux)

python logo

Website

Informatie

Python is een programmeertaal die begin jaren 90 ontworpen en ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (daarvoor Mathematisch Centrum) in Amsterdam. De taal is mede gebaseerd op inzichten van professor Lambert Meertens die een op BASIC gebaseerde taal genaamd ABC had ontworpen, maar dan met allerlei zeer geavanceerde datastructuren. Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door Van Rossum, recent nog werkzaam bij Google, maar nu in dienst van Dropbox. Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet.

De ontwikkeling van Python wordt geleid door de Python Software Foundation. Python heeft zijn naam te danken aan het favoriete televisieprogramma van Guido van Rossum, Monty Python.

Kenmerken

Python gebruikt als een van de weinige talen de mate van ‘inspringing’ van de regel, ook wel: indentatie genoemd, als indicatie van gelaagdheid van de verschillende onderdelen van het programma. Dit is iets wat Jaap van Ganswijk, de ontwerper van JPL en UHL al sinds het begin van de jaren tachtig voorstaat, maar dat ook anderen wel geopperd hebben. Andere talen verschillen hierin door het gebruik van aparte statements, zoals: ‘begin’ en ‘end’ (bij Pascal), of accolades ‘{‘ en ‘}’ (bij C) om een blokstructuur aan te duiden. Door deze inspringing en een aantal andere elementen kan de structuur van de taal worden vergeleken met de structuur van de pseudoprogrammeertaal die in veel gevallen wordt gebruikt in de literatuur om algoritmen uit te leggen.

Python kent voor variabelen het onderscheid tussen wijzigbare variabelen (mutable) en variabelen met een vaste waarde (immutable). Dit verschil, dat door beginners vaak alleen als verwarrend wordt gezien, is voor gevorderd gebruik heel nuttig.

Python implementeert het zogenaamde duck-typing. Dit houdt in dat het type van een variabele en het type van een argument van bijvoorbeeld een functie niet gedefinieerd hoeft te worden. Bij compilatie vindt (dus) ook geen typecontrole plaats. Runtime wordt slechts gecontroleerd of de methoden etcetera die worden gebruikt voor het betreffende object gedefinieerd zijn. Als dat niet zo is, volgt een foutmelding.

In de meeste andere programmeertalen is dit hetzij onmogelijk, hetzij wordt het als slechte programmeerstijl beschouwd. Die gebruiken wat in Python LBYL (Look Before You Leap) programmeerstijl heet.

Net als in veel andere moderne scripttalen wordt in Python geheugenruimte automatisch gereserveerd voor nieuwe variabelen of variabelen die groeien, en weer vrijgegeven als er geen referenties meer zijn aan die variabelen (garbage collection). Op deze manier wordt de programmeur een hoop werk bespaard dat hij in sommige “lagere” talen (zoals C) wel moet doen.

Python wordt geleverd met een uitgebreide bibliotheek om van alles en nog wat standaard te kunnen bewerken. Het is erg eenvoudig om in Python herbruikbare code te schrijven. Doordat veel van de bibliotheken die mensen schrijven gratis aan anderen ter beschikking wordt gesteld, groeien de mogelijkheden van de bibliotheek voortdurend. Python wordt zo tot een programmeertaal die voor razendsnel ontwikkelen van een nieuwe applicatie kan worden gebruikt, zonder dat de daarbij geproduceerde code onleesbaar wordt.

Python is een zuivere taal met weinig uitzonderingen. Het is voor alle gebruik gratis op het internet te krijgen en werkt op verschillende types computers.

Omdat Python een zogenaamde interpreter is, zijn programma’s geschreven in Python langzamer dan programma’s geschreven in een taal met een compiler, zoals C.

Bron: Wikipedia

Installatie

python 2.7.x installatie windows 01

python 2.7.x installatie windows 02

python 2.7.x installatie windows 03

python 2.7.x installatie windows 04

python 2.7.x installatie windows 05

Python in Systeem PAD

Na de installatie moet je python nog wel aan het PAD toevoegen, afhankelijk van je python versie en pad, maar bijvoorbeeld  ;c:\python27

windows 8 pad omgeving aanpassen 01

windows 8 pad omgeving aanpassen 02

Nu kun je python vanaf de commandolijn starten:

windows 8 pad omgeving aanpassen 03