Prusa i2 “Mendel” instellingen – Repetier Host

Prusa i2 mendel voorkant

repetier host logo nieuw

Standaard is er geen printer voorgeïnstalleerd in de software van Repetier, alleen een “default” printer, de printerinstellingen van Repetier Host worden in het Windows register opgeslagen onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Repetier\printer\[printernaam] de printernaam is in dit geval Prusa i2.

Onderstaande instellingen heb ik van de originele “repetier-host” installatie onttrokken en aangepast (dit gebeurt past nadat je Repetier-Host heb geopend en naar “Printer instellingen” bent gegaan en op opslaan hebt gedrukt), de hardware is een RAMPS 1.4 arduino shield.

Printer instellingen

Wat moet er worden aangepast?
1) Het pad met de printernaam in de register instellingen:

2) De maximale afmetingen van de print vanaf het nulpunt:

Deze staan ook in de firmware “marlin” in het instellingen bestand “configuration.h”:

3) Maximale temperatuur instellingen DWORD (wordt meestal in de slicer afgeregeld), geen heated bed?, deze waarde moet ingevuld zijn.

000000fa = 250 graden
00000050 = 80 graden

Deze staan ook in de firmware “marlin” in het instellingen bestand “configuration.h”:

4) Standaard temperatuur instellingen DWORD (wordt meestal in de slicer afgeregeld), geen heated bed?, dan waarde = 0

000000dc = 220 graden
0000003c = 60 graden
00000000 = 0 graden

5) Aantal extruders DWORD:

"numExtruder"=dword:00000001

Deze staan ook in de firmware “marlin” in het instellingen bestand “configuration.h”:

#define EXTRUDERS 1

Extruder instellingen

Extruder 1: HKEY_CURRENT_USER\Software\Repetier\printer\Prusa i2\ext0 
Extruder 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Repetier\printer\Prusa i2\ext1 
etc.

1) De diameter van de nozzle instellen (wordt meestal in de slicer afgeregeld):

"diameter"="0.35"

Het resultaat:

Download het archief bestand en pak het uit, dubbelklik op het REG bestand om de gegevens aan het register toe te voegen!

Open Repetier Host en selecteer de “Prusa i2” printer in de “Printer configuratie” (de selectie wordt onthouden de volgende keer dat je repetier-host weer opstart)

repetier host v1.6.1 printer instellingen

repetier host v1.6.1 printer instellingen prusa i2

Na de selectie zie je dat de maximale printmaten in het 3D scherm ook al aangepast zijn voor de Builder 3D!