Python – Tips & Tricks

Tips and tricks cartoon

python logo

Hier vind je een aantal handige “Tips & Tricks” voor de python programmeertaal.

Importeren van een bibliotheek

Je kan eigenlijk op 2 manieren een bibliotheek laden, geheel of een stukje ervan, dat zie je in veel scripts, een voorbeeld voor de SLEEP functie:

Geheel:

Of een gedeelte:

Scherm leegmaken

Windows:

Linux:

Cursor op locatie zetten

Maak gebruik van de “ANSI escape sequence”, waar  ESC[y;xH  de cursor verplaatst naar rij y en kolom x, een voorbeeld:

Python LOOP en bij CTRL+C (keyboard interrupt) goed afsluiten.

Python FOR LOOP

Bibliotheken gebruiken

Je kan je eigen bibliotheek schrijven, deze zijn veelal te vinden in een map als:

python\lib\pythonlib\site-packages\[bibliotheeknaam]

Maak een bestand aan in een bibliotheekfolder genaamd:  __init__.py , deze wordt ingelezen zodra je de bibliotheek importeert/aanroept vanuit een python script.

In dat bestand kan je functies aanmaken met def naam():  ,bijvoorbeeld:

Bovenstaande inhoud heb ik als voorbeeld gebruikt in het bestand:

python\lib\site-packages\hallowereld\__init__.py

Om nu een functie uit bovenstaande bibliotheek uit te voeren, is dit het script:

IP adres weergeven

Gebruik deze functie om het IP adres weer te geven:

Gegevens downloaden van internet

Onderstaand stukje geeft een voorbeeld hoe je een internet pagina of bestand download:

Werken met hele kleine getallen

Als je een getal deelt, bijvoorbeeld 1/50, geeft python 2 een 0 terug, om met kleine getallen te werken moet je boven aan het script deze regel zetten:

from __future__ import division

nu is het resultaat: 0.02