Raspberry Pi – Camera module aansluiten en gebruiken

raspberry pi camera module

raspberry pi logo

De pagina beschrijft het aansluiten van een camera module voor de Raspberry Pi, en hoe je deze kan gebruiken.

Camera aansluiten

Sluit de camera module aan tussen de internet en HDMI poort, met de zilveren connectors naar de kant van de HDMI poort, zoals deze foto:

raspberry_pi_camera aansluiten

Camera activeren

Om de camera te kunnen gebruiken moet je deze activeren, dit kan je doen in het configuratiemenu van de Raspberry Pi met het commando: raspi-config

Enable camera > Enable

raspberry camera activeren

Camera configureren

Er zit een LEDje op de camera module, deze gaat branden zodra de camera geactiveerd wordt, je kan het lampje ook uitzetten door deze regel toe te voegen in /boot/config.txt:

disable_camera_led=1

Een foto maken

Om een foto te maken met de camera gebruik je het commando “rapistill“, om een JPG foto te maken gebruik je:

raspistill -o foto.jpg

waar -o (output) betekend en foto.jpg de bestandsnaam is.

Een video opnemen

Om een video op te nemen gebruik je het commando “raspivid”, om 10 seconden op te nemen gebruik je:

raspivid -o video.avi -t 10000

waar -o (output) betekend en video.avi de bestandsnaam is, de -t betekend de tijd in milliseconden.